Wel-zijn

én groei in onderwijs

Leren met het hoofd en met het hart, vraagt om een positief leerklimaat. Naast de ontwikkeling van het wel-zijn van student of leerling, is even zo goed aandacht voor groei en ontwikkeling van docenten van belang. Immers, een docent die zelf goed in zijn vel zit kan in het wel-zijn voor de ander meer betekenen. Kurius; voor welzijn en groei van docent & team.

HEB JIJ EEN VRAAG?

Carla Roebroeck
06-36225865
hello@kurius.nl 

Hier zie je wat Kurius biedt

Voor het team | Teamontwikkeling

Kurius; nieuwsgierig naar de ander in onderwijs. Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk om met een vraag van het onderwijsteam aan het werk te gaan. Lees hier meer:

Voor docenten | Ontwikkelingstrajecten voor docentprofessionalisering

Kurius; voor welzijn en groei van docent & team. Deze programma’s worden zowel incompany voor teams aangeboden, als met een open aanbod voor individuele docenten. Lees hier meer:

Onderwijsvernieuwing

Kurius; samen eigentijds onderwijs ontwikkelen. Leeft bij jou op school de behoefte om met thema’s als wel-zijn, talentontwikkeling, veerkracht, waardering of zelfvertrouwen aan de slag te gaan? Kurius kan hierbij een oriëntatie bieden en met procesbegeleiding ondersteunen. Daarbij is het advies altijd om samen in kleine stappen te denken. Lees hier meer:

Workshops en inspiratiesessies

Kurius; samen het vuur ontsteken. Is er eerst informatie en motivatie nodig op een thema over Positief onderwijs? Met een interactieve en onderzoekende workshop over thema’s als flow, groeidenken, waarderend onderzoeken of leren floreren ontsteekt Kurius graag een vuurtje. Lees hier meer:

Groeidenken

Groeidenkers kijken naar leren

als een mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Groei is voor iedereen mogelijk!

Waardering

Wanneer je een ‘waarderende bril’ opzet,

verschuif je de aandacht naar de kracht in jezelf.

Door jezelf en anderen te waarderen ontstaat positieve energie!

Flow

Hoe beter jij jezelf kent,

hoe beter het lukt om je leven vorm te geven

zodat jij op je best bent.

En het is heel simpel,

wanneer jij op je best bent heb je anderen meer te bieden!

OVER KURIUS, WAAROM IK DOE WAT IK DOE

Stevig staan in de huidige tijdgeest vraagt om het ‘leven te leren’

Je komt als mens het beste tot je recht als je van betekenis kunt zijn op een manier die past bij jouw talenten, vaardigheden en waarden.

Zelf heb ik dat ook ervaren in de loop van mijn ontwikkeling en loopbaan. En ik zie het bij mijn kinderen, die naast hun opvoeding in een specifiek ontwikkeljaar bijzondere ervaringen en vaardigheden aangereikt hebben gekregen, waardoor ze steviger in het leven staan.

Ik heb al mijn hele leven affiniteit met onderwijs. Het heeft mij mede gevormd tot wie ik nu ben. Ik ben Carla Roebroeck. Na een loopbaan in het HBO-onderwijs werk ik momenteel als ZZP’er in en voor onderwijs.

In mijn studie tot gymdocent ontdekte ik hoe heerlijk het is om mensen letterlijk in beweging te zetten. Als onderwijskundige heb ik geleerd om die beweging te benutten bij onderwijsvernieuwing. Daarbij miste ik soms  het echte contact en de menselijke verbinding. Het zijn de Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en de Positieve psychologie geweest die mij krachtige tools aanreikte om te werken aan betekenisgeving en verbinding. Met een opleiding tot teamcoach voegde ik nog belangrijke vaardigheden toe in het werken met teams. Met alles wat ik in mij heb draag ik met Kurius bij aan de relationele en menselijke kanten van onderwijs.

"

‘Zelfreflectie is de spiegel van welzijn’

HIER LEES JE ALLES OVER HET AANBOD

Teamontwikkeling

Kurius; nieuwsgierig naar de ander in onderwijs.

Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk om met een vraag van het onderwijsteam aan het werk te gaan:

Wil je met je team werken aan meer verbinding en samen zorgen voor een plezierig werkklimaat?

Wil je de samenwerking in het team onder de loep nemen, waarbij bovenstroom en onderstroom onderzocht mogen worden?

Ben je benieuwd naar de talenten of communicatiestijlen in jouw team en hoe deze versterkt worden?

Bij teamontwikkeling wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de vraag en ieders behoeften . Vervolgens onderzoeken we welke beweging wenselijk is, om samen in de goede richting stappen te zetten.  

Docentprofessionalisering

Kurius: voor welzijn en groei van docent & team.

Deze programma’s worden zowel incompany voor teams aangeboden, als met een open aanbod voor individuele docenten.

Programma 1 : Positief Meesterschap 
Wanneer docenten zelf ervaren hoe ze eigen en elkaars welzijn bevorderen, ontstaat de goede voedingsbodem, waarop een positief leerklimaat floreert. De flyer van dit traject is aan te vragen via hello@kurius.nl 

Programma 2: Stevig staan als docent
Bewustzijn ontwikkelen en praktische tools toepassen;

  • Begeleiding & Coaching
  • Van betekenis zijn
  • Balans & Flow
  • Veranderkracht

Een flexibel modulair aanbod, waarbij altijd ‘maatwerk’ geleverd kan worden.

Onderwijs-ontwikkeling

Kurius; samen eigentijds onderwijs ontwikkelen

Leeft bij jou op school de behoefte om met thema’s als wel-zijn, talentontwikkeling, veerkracht, waardering of zelfvertrouwen aan de slag te gaan? Kurius kan hierbij een oriëntatie bieden en met procesbegeleiding ondersteunen.

Ben je nieuwsgierig naar wat het concept ‘Positief onderwijs’ of het gedachtegoed van de Positieve psychologie kan betekenen voor jouw onderwijs?

Special: Waarderende spiegelbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten kun je zien als een positieve vorm van toetsing van het onderwijs door vertegenwoordigers van alle stakeholders. Elkaar wordt op een stimulerende en waarderende manier de spiegel voor gehouden over de stand van het onderwijs. Om gezamenlijk de sterke punten in beeld te brengen en om met elkaar te leren van verbeterpunten. De kracht zit hem in het verbinden van het hele systeem en in een gezamenlijke voorbereiding op de vragen die ingebracht gaan worden.  

Laten we in gesprek gaan en samen onderzoeken wat precies jullie behoefte of verlangen is. Om op grond daarvan een ontwikkelroute uit te stippelen.

Workshops & Inspiratie

Kurius; samen het vuur ontsteken.

Is er eerst informatie en motivatie nodig op een thema over Positief onderwijs? Met een interactieve en onderzoekende workshop over thema’s als flow, groeidenken, waarderend onderzoeken of leren floreren ontsteekt Kurius graag een vuurtje.

LATEN WE SAMEN NAAR DE MOGELIJKHEDEN KIJKEN

Carla Roebroeck
06-36225865
hello@kurius.nl 

DIT IS HOE IK HET DOE

Uitgangspunten en werkwijze

Zodra we in gesprek gaan over de vraag, begint de samenwerkingsrelatie

Nieuwsgierigheid en waardering trekken samen op in mijn werk; in mijn aanpak werk ik graag met het waarderende gedachtegoed (ook wel bekend als Appreciative Inquiry). Kern daarvan is dat je er vanuit gaat dat bij een vraag in de organisatie of het team, de oplossing al aanwezig is binnen het potentieel van aanwezigen. De uitdaging is om het met elkaar te ontdekken en tot bloei te brengen.

 

Gelijkwaardigheid; ik vind het belangrijk om bij verandering in onderwijs iedereen die bij het proces betrokken is, als gelijkwaardig te zien. Want ieder heeft zo zijn talenten en perspectieven die kunnen bijdragen aan het vinden van een oplossing of veranderrichting.

 

Samenwerken is voor mij de basis van elk proces. Zodra we in gesprek gaan over een vraag begint de  samenwerkingsrelatie. Samenwerken is het delen van verantwoordelijkheid en duidelijkheid realiseren over  regievoering. Daarnaast gaat samenwerken over ‘samen weet je meer dan 1’. Ik zie de dialoog is instrument om samen te komen tot een aanpak die voor de klant gaat werken.

DIT IS VOOR WIE IK HET DOE

Voor iedereen in onderwijs die wel-zijn een warm hart toedraagt

Wanneer docenten zelf ervaren hoe zij hun eigen én elkaars welzijn bevorderen, ontstaat de goede voedingsbodem waarop een positief leerklimaat floreert.

Kurius richt zich op:

Medewerkers uit alle vormen van onderwijs in Nederland: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO

Docenten of leerkrachten die naast cognitieve ontwikkeling ook het ontwikkelen van het welzijn van studenten aandacht willen geven. Als docent ben je dan bijvoorbeeld bezig met thema’s als zelfreflectie, motivatie, zelfvertrouwen, waardering, veerkracht en eigenaarschap.

Onderwijsteams die vanuit gezamenlijkheid en op een positieve manier vooruit willen en zichzelf in de spiegel aan durven kijken

Elk manager of leidinggevende die de ontwikkeling van het onderwijs op een eigentijdse manier wil insteken. Of die de menselijke maat en het welzijn in het onderwijs een warm hart toedraagt en wil versterken.

"

”Kurius zet in op een positieve samenwerking met de opdrachtgever”

Wil jij de mogelijkheden onderzoeken?

Ben jij benieuwd hoe Kurius iets kan betekenen?

Heb jij een team-ontwikkelingsvraag?

Of, wil jij gewoon vrijblijvend kennismaken?

Je bent van harte welkom om samen in gesprek te gaan

Carla Roebroeck

06-36225865

hello@kurius.nl

Kurius 2020-2023

VOLG CARLA OP LINKEDIN

Aan deze website hebben meegewerkt:
Jonathan Spjut (logo-ontwerp),
Heleen van Russengroen (illustraties),
Seher Melikoglu (Empowerment Fotografie),
Stefan Schothuis (webbouw),

Mereth Reusken (webdesign).

Over ieders bijdrage ben ik bijzonder blij!