Groeidenken

GROEIDENKEN

Check-in Business Card uitgelicht

 

”Wie groeidenkt kan meer bereiken dan wie vastdenkt” – Maaike Verstraete, Positivologie

 

Vastdenkers gaan uit van ‘je hebt het of je hebt het niet’, zij ervaren bijvoorbeeld feedback als kritiek en afwijzing.

Groeidenkers kijken naar leren als een mogelijkheid om je te ontwikkeling. Het ligt niet vast wat je kunt bereiken, groei is altijd mogelijk.

Zij ervaren feedback als een welkome bijdrage aan hun ontwikkeling.

MAAK JE EIGEN GROEIZIN!

 Met een groeizin beschrijf je de gewenste toestand alsof die er al bijna is. Met een groeizin laat je zien dat je onderweg bent.

 

Bijvoorbeeld:

Ik voel mij al steeds meer……

Ik voel mij al vaker….

Ik kan al beter….

 

Zeg die groeizinnen tegen jezelf, liefst hardop , of schrijf ze ergens op zodat je het regelmatig kunt lezen.

En als je dan nog een stapje verder gaat kun je ook groeizinnen zeggen tegen anderen, over wat je ziet dat er bij anderen ontwikkeld is. 

“Mooi om te zien hoe je….”